نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ساعت کاری ۸ الی ۱۶

تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۳۱۰۰۰

پست الکترونیکی: info@msrt.ir

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳