عنوان تاریخ دانلود/مشاهده
فهرست به روز شده موسسات آمورش عالی جهت اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
پیام صوتی: توضیحات فنی در مورد نحوه تشخیص اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۶
فهرست اسامی بهنگام شده دانشگاهها جهت اینترنت رایگان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به وزارت ارتباطات ارسال شد
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
فهرست نامه ها و مکاتبات صورت گرفته در خصوص اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۳