فایل های چند رسانه ای مختلف

چگونه در پاورپوینت صداگذاری کنیم یا فیلم آموزشی بسازیم؟

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار کلاس آنلاین "بیگ بلو باتن"

نقش استاد و معلم در آموزش الکترونیکی
تهیه کننده گان: دکتر فرهاد سراجی و حسین مختاری

ویدئویی دیدنی از تلاش‌های معلمان در دوران قرنطینه و آموزش مجازی

آشنایی مقدماتی با محیط نرم افزار ادوبی کانکت

در زیر آموزش ها و راهنماهایی در خصوص آشنایی با نرم افزار کلاس برخط زنده (Adobe Connet) که ممکن است برای اساتید و کارشناسان مفید باشد ارائه گردیده است:

چگونگی تنظیم کیفیت صدا در کلاس بر خط زنده (مدرس اول)

شیوه گرفتن آزمون بصورت تستی

سناریو آزمون و ارزیابی تشریحی

چگونگی تنظیم کیفیت صدا در کلاس بر خط زنده (مدرس دوم)

به اشتراک گذاری ابزارها در محیط کلاس برخط زنده

چگونگی چیدمان ابزارها در کلاس برخط زنده (توسط استاد درس)