مکاتبات و نامه های وزارت عتف

فرستنده / گیرنده / موضوع تاریخ دانلود
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به معاونین آموزشی دانشگاه ها
ضـرورت بهره گیری از تجربه هـای به دست آمـده در آموزشهای الکترونیکی
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
سند راهنمای اجرای آزمونهای غیر حضوری وزارت علوم
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
محورهای تمرکز در سازگارسازی آموزش عالی با شرایط جدید
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
نامه معاون آموزشی وزارت علوم خطاب به روسای دانشگاه ها در خصوص مصوبه دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
نامه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی خطاب به روسای دانشگاه ها
در خصوص تکمیل و ارسال فرم مشخصات فنی
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
نامه معاون آموزشی خطاب به روسای دانشگاه ها در خصوص راهبردهای آموزشی در دوران کرونا
۱۳۹۹/۰۱/۱۱
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به معاونین دانشگاه ها ی کشور در خصوص توصیه های کارگروه
توصیه های کارگروه در خصوص تسهیل تعاملات دانشگاهی و امکان میهمانی دانشجویان در دوره های کامل آموزش
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی خطاب به معاونین آموزشی دانشگاه ها
تجربه استمرار آموزشی تحت شرایط خاص با بهره گیری از شیوه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به روسای دانشگاه های کشور
درخواست ارائه گزارش از دانشگاه ها
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به معاون آموزشی دانشگاه ها
نکات قابل توجه در شرایط کنونی کشور (متاثر از شیوع بیماری کووید ۱۹)
۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به معاون پژوهش و فناوری وزارت
درخواست تقویت زیرساخت های مرتبط با آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
نامه دکتر صفوی (مسئول پیگیری کارگروه) خطاب به معاون آموزشی وزارت عتف
نیاز های تجهیزاتی جهت دانشگاه های ارائه کننده خدمات آموزش الکترونیکی
۱۳۹۸/۱۲/۱۶
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به رئیس سازمان فناوری اطلاعات
معرفی کارگروه تخصصی جهت تهیه فهرست موسسات آموزش عالی دارای آموزش های الکترونیکی و بهره مندی از ترافیک رایگان
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
نامه معاون آموزشی وزارت به وزیر محترم وزارت عتف
اعلام تشکیل کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی جهت پیشبرد آموزش غیر حضوری در دانشگاه های کشور
۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نامه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی خطاب به روسای دانشگاه ها
در خصوص اینترنت رایگان
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
نامه معاون آموزشی وزارت عتف به روسای دانشگاه های کشور
ارائه نکات ضروری در خصوص شیوع ویروس کرونا توسط دانشگاه ها
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

فهرست ها، مکاتبات و نامه ها به سایر وزارتخانه ها و سازمانها

فرستنده / گیرنده / موضوع تاریخ دانلود
نامه مدیر کل فنآوری اطلاعات وزارت عتف به معاون نوآوری و فناوری اطلاعات وزارت مخابرات
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
نامه مدیر کل فنآوری اطلاعات وزارت عتف به معاون نوآوری و فناوری اطلاعات وزارت مخابرات
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
ارسال فهرست تکمیلی سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه ها جهت بهره مندی از ترافیک رایگان اینترنت
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
فهرست به روز شده موسسات آمورش عالی جهت اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
نامه رییس کار گروه آموزش عالی الکترونیکی به رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران
لیست پایان فروردین ۱۳۹۹ دانشگاهها برای اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
فهرست تکمیلی سامانه ای مجازی دانشگاه ها جهت بهره مندی از اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامه سازمان تنظیم مقررات خطاب به شرکت مخابرات و دارندگان پروانه تلفن همراه و ...موضوع: اعمال حداکثر مساعدت در هزینه
مصرفی اینترنت برای استفاده رایگان دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز دارای آموزش الکترونیکی
۱۳۹۸/۱۲/۲۶
نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
بهره مندی از ترافیک رایگان اینترنت
۱۳۹۸/۱۲/۲۱