دومین نشست انجمن یادگیری الکترونیکی ایران با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی

دومین نشست انجمن یادگیری الکترونیکی ایران با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف در سال  ۹۹
(لینک بارگیری پوستر)
نشانی پخش زنده نشست: iranian.ac.ir/live

شرح برنامه:

۱- در این نشست سخنران ویژه ای وجود ندارد و صرفا در شروع برنامه، مقدمه و نظرات اولیه هیات مدیره مطرح خواهد گردید،
۲- جهت دریافت فایل نظام نامه مصوب قدیم و نظام نامه پیشنهادی جدید از پیوند روبرو استفاده فرمایید. (اینجا کلیک نمایید)
۳- لطفا نظرات مکتوب خود را بصورت یک چکیده حداکثر یک صفحه ای در راستای پاسخ به سوالات زیر به ایمیل info@e-msrt.ir ارسال نمایید،
۴- از چکیده ها به تشخیص انجمن پالایش صورت می پذیرد و بعد از جمع بندی اولیه در اختیار کارگروه و‌ سپس تقدیم مسئولین مرتبط وزارت عتف قرار می گیرد،
۵- به تعدادی از نویسندگان فرصت سه دقیقه ای جهت اظهار نظر در نشست داده خواهد شد،
۶- در ادامه جلسه و در صورت وجود وقت اضافی پرسش و پاسخ ها بصورت عمومی مطرح خواهند شد،

سوالات مورد نظر:

۱- مهمترین نقاط قوت و ضعف نظام نامه مصوب قبلی و پیشنهادی فعلی چیست؟
۲- مهمترین سیاستهای وزارت علوم برای گذر از حال به آینده در حوزه آموزش عالی از منظر آموزش و یادگیری الکترونیکی چه باید باشد؟
۳- مهمترین اقدام دولت برای دانشگاهها از منظر آموزش الکترونیکی چه باید باشد؟
۴- شرکتهای خصوصی چه نقشی در موارد فوق می توانند‌ ایفا کنند؟

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.