کارگاه مجازی چالش های اجرای دروس کارگاهی و طراحی در آموزش الکترونیکی

دانشگاه هنر اصفهان (۱۳۹۹/۰۳/۰۳)

کارگاه آشنایی با امکانات سیستم های آموزش مجازی

کارگاه دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش الکترونیکی و اجرای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی (۱۳۹۹/۰۲/۲۹)

دومین نشست انجمن یادگیری الکترونیکی ایران با همکاری الکترونیکی

با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف (۱۳۹۹/۰۲/۳۰)

آموزش مجازی، مولفه ها و شیوه های آزمون سازی

دانشگاه صنعتی شاهرود (۱۳۹۹/۰۲/۲۴)

توضیحات تکمیلی کارگاه آموزشی دانشگاه نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی (۱۳۹۹/۰۲/۲۹)

چکیده ای از کارگاه آموزشی دورس عملی

دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی (۱۳۹۹/۰۲/۱۷)

ویژگیها و روش های تدریس و تولید محتوا در آموزش الکترونیکی

جهاددانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان (۱۳۹۹/۰۲/۱۸)

گارگاه آموزشی دکتر صفوی با موضوع امتحانات

دانشگاه بوعلی سینا همدان (۱۳۹۹/۰۲/۱۴)

چشم انداز نظام آموزشی در دوره ی پس از بحران کرونا

دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۹۹/۰۲/۱۵)

کرونا و مواجهه فناورانه آموزش عالی ایران در پرتو توانمندی های یادگیری و یاددهی الکترونیکی

با حضور رئیس انجمن یادا و کارگروه تخصصی وزارت عتف و جمعی ار روسا، معاونین و مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه ها (۱۳۹۹/۰۲/۰۴)

گفتگوی زنده دانشجویی با دکتر احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون آموزش‌های الکترونیکی

(گزارش صدا و سیما - شبکه خبر، نبض دانشجو)

فایل تکمیلی میزگرد اینترنتی تخصصی : کرونا، مدلسازی شیوع و تحلیل های داده ای (۲)

ارائه تفصیلی دکتر ثامنی (۱۳۹۹/۰۱/۳۰)

میزگرد اینترنتی تخصصی : کرونا، مدلسازی شیوع و تحلیل های داده ای (۱)

با حضور معاون آموزشی وزارت عتف (۱۳۹۹/۰۱/۳۰)

افتتاح پایگاه اطلاعاتی آموزش‌ عالی الکترونیکی

توسط معاون آموزشی وزارت عتف (۱۳۹۹/۰۱/۲۷)

کارگاه: آموزش دانشگاهی بر بستر ابزارهای الکترونیکی

با حضور دکتر صفوی (۱۳۹۹/۰۱/۱۵)