پوستر رویدادهای دانشگاهی (در حوزه آموزش الکترونیکی)


موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
کارگاه آموزشی "شیوه برگزاری آزمون الکترونیکی" - مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۲۲

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهاه و موسسات آموزش عالی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید۱۹- مشاهده
۲۱ الی ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و احتماعی
از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی - پخش زنده
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

وبینار هم اندیشی
پیرامون چالش های دانشگاه های غیردولتی - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دانشگاه صنعت نفت
(تولید محتوا، ارزشیابی و چشم اندازها) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

Institute of Technology Lausanne Switzerland
(Online Science & Engineering Education in the Time of COVID19) - Register
June 9 ,2020

دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علوم کاربردی آلمان
(بحران شیوع بیماری و آموزش های مهارتی) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(آموزش الکترونیکی و اجرای دروس کارگاهی و آزمایشگاهی) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۹

دومین نشست انجمن یادا
با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

آرشیو پوسترهای گذشته


جهت مشاهده آرشیو پوسترهای گذشته و برگزار شده اینجا کلیک کنید.