گفتگوهای رسانه ای


گفتگوی زنده دانشجویی با دکتر احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون آموزش‌های الکترونیکی (گزارش صدا و سیما - شبکه خبر، نبض دانشجو)

پوستر رویدادهای دانشگاهی (در حوزه آموزش الکترونیکی)


دومین نشست انجمن یادا
با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

وبینار هم اندیشی
پیرامون چالش های دانشگاه های غیردولتی - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دانشگاه صنعت نفت
(تولید محتوا، ارزشیابی و چشم اندازها) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان
(یادگیری الکترونیکی ویژه اساتید) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علوم کاربردی آلمان
(بحران شیوع بیماری و آموزش های مهارتی) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(آموزش الکترونیکی و اجرای دروس کارگاهی و آزمایشگاهی) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۹

جهاد دانشگاهی
(ویژگیها و روش های تدریس و تولید محتوا)
۱۳۹۹/۰۲/۱۸

دانشگاه مازنداران
(آموزش الکترونیکی ویژه اساتید) - سامانه برگزاری وبینار
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دانشگاه صنعتی شاهرود
(مولفه ها و شیوه های آزمون سازی) - پخش زنده
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

آرشیو پوسترهای گذشته


جهت مشاهده آرشیو پوسترهای گذشته و برگزار شده اینجا کلیک کنید.