معاون آموزشی وزارت علوم: برگزاری حضوری امتحانات میان ترم امکان پذیر نیست

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.