آموزش الکترونیکی برای چه کسانی مناسب تر است؟

شماره سوال100103

آموزش الکترونیکی برای مدیران، کارشناسان، مهندسین و کارکنان مناسب بوده و به آنها این امکان را می دهد که همزمان با کار، دانش خود را نیز ارتقاء دهند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.