آیا استفاده از واتساپ، تلگرام، اسکایپ و غیره می تواند جایگزین بستر فعلی دانشگاهها شود؟

شماره سوال110103

خیر!
لطفا دقت شود که نمی خواهیم  یک کار چند روزه موقت انجام دهیم و باید فکر کنیم که چند ماه ممکن است طول بکشد  و برای آینده هم قابل استفاده باشد.  لذا مسیر را باید اصولی دنبال کرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.