چه تعداد کلاس آنلاین لازم است اساتید برگزار کنند؟

شماره سوال110104

اگر مانند دوره های الکترونیکی کارآمد از قبل طراحی شده همه محتوای مورد نیاز دانشجو بصوزت افلاین در دسترس باشد، انگاه کلاسهای آنلاین عمدتا برای گفتگوی روی مباحث درسی یا ارزیابی عملکرد دانشجو و یا پرسش و پاسخهای موردی استفاده می شود. در چنین شرایط معمولا دانشگاههای معتبر حدو ده جلسه کلاس آنلاین در طول ترم تحصیلی پیش بینی می کنند. اما در شرایط حاضر که برای اغلب دانشگاهها و برای اغلب درسها محتواهای مناسب از قبل در دسترس گذاشته شده وجود ندارد، لازم است اساتید به تعداد ساعت رسمی ارائه دروس در ترمهای حضوری دانشگاهها کلاس آنلاین داشته باشند. البته ممکن است برای انعطاف پذیری بیشتر و مطابق با سیاست هر دانشگاه اعلام شود که اساتید بتوانند تعدادی کلاس را در ساعت راحتتر از نظر سرعت اینترنت و غیره بدون حضور دانشجو برگزار و ضبط کنند و در سپس در دسترس دانشجویان قرار گیرد. و بعد هر یک جلسه در میان یا دو جلسه در میان با حضور دانشجویان و با تاکید بیشتر روی پرسش و پاسخ و گفتگو با دانشجویان، کلاسهای زنده انلاین را برگزار کنند. اما لازم است توجه شود که گذاشتن صرفا جزوات درسی معمولی و یا فایلهای پاورپوینت بصورت افلاین و بعد برگزاری تعداد کمی جلسه آنلاین بهیچ وجه توصیه نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.