اگر دانشجویی کامپیوتر ندارد چکار کند؟

شماره سوال110105

الف) اگر دانشجویی کامپیوتر ندارد می تواند با گوشی تلفن همراه کار کند. کافیست که یک گوشی با قابلیت متوسط داشته باشند. با نصب adobe connect روی گوشی یا سایر ابزار های مرتبط کلاس مجازی دانشگاه خود میتوانند در کلاسهای زنده شرکت کنند. برای مشاهده محتواهای افلاین و کلاسهای ضبط شده قبلی هم با گوشی امکان پذیر است با مسئولین فناورین دانشگاه خود تماس بگیرند.

ب) انها که نه کامپیوتر دارند و نه حتی یک گوشی متوسط، میتوانند یکی از موارد زیر را انجام دهند:
– به دانشکده خود (یا دوستان خود در شهرستان نزدیک) بروند و از مرکز کامپیوتر مناسبی در فرصت مناسب استفاده کنند.
– هر از گاهی به به منزل یک دوست یا فامیل در نزدیکی خود بروند و چند ساعتی استفاده کنند.
– اگر هیچ کدام را نمی خواهند انجام دهند و و یا نمی توانند ، انگاه بر اساس بخشنامه های جدید در دانشگاهها می توانند درس خود را حذف کنند.
– البته اگر دانشجویانی از نظر مالی در مضیقه شدید هستند و علت اصلی این هست، با معاونت دانشجویی دانشگاه خود تماس بگیند خ۰وبست. زیرا برخی دانشگاهها با کمک خیرین امکاناتی برای کمک به این دسته از عزیزان در نظر دارند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.