بحث دسترسی به اینترنت یا سرعت اینترنت یا پیگیری اینترنت رایگان را چکار کنیم؟

شماره سوال110106

الف) دسترسی به اینترنت: امروزه در بسیاری از شهر های کوچک و مناطق روستایی هم پوشش معقول اینترنت با سرعت مناسب هست. اما طبعتا نقاطی هستند که ممکن است مشکل داشته باشند. لطفا با شرکتهای سرویس دهند منطقه خود تماس بگیرید و مشورت کنید. برخی شرکتها بخصوص در مناطق روستایی امکانات ویژه دارند.

ب) اینترنت رایگان: با وعده و تلاشهای وزیر محترم ارتباطات و پیگیری های وزارت علوم و همکاری اپراتورها، این بحث عملا از هفته آخر فروردین ماه شروع شده و قرار است فعلا تا پایان اردیبهشت ماه هم اتفاق بیافتند. اما این مراحلی دارد:

۱- دانشگاهها باید اطلاعات ip کلاسهای مجازی خود را از طریق وزارت علوم و کارگروه آموشهای الکترونیکی برای وزارت ارتباطات بفرستند.

۲- وزارت ارتباطات هر از چند وقتی لیست های جدید را به اپراتورها اعلام می کند.

۳- اپراتورها آنهات را پیاده سازی می کنند. توجه کنید قرار آنست که تمام ترافیک هایی که به ip های اعلامی وصل می شوند رایگان باشند.

اما برخی اشکالات احتمالی، دانشگاه لیست نفرستاده یا کامل نفرستاده است. اپراتورها هنوز نامه رسمی آن لیست آخر را دریافت نکرده و اعمال نکرده اند. در لیست های ارسالی اطلاعات صحیح نبوده است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.